• banner1

Getuigen van de hoop die in ons is

Er is een woord van Petrus dat mij aanspreekt, namelijk de oproep om steeds bereid te zijn verantwoording af te leggen aan al wie ons rekenschap vraagt van de hoop, die in ons is (1 Petrus 3:15).
Petrus schrijft deze woorden aan Christenen die juist door hun geloof weleens in het nauw konden komen. Ondanks dreiging en verschrikkingen worden de gelovigen dan opgeroepen een getuigenis te geven die hun verdrukkers kan beschamen. Petrus gaat er blijkbaar van uit dat iedere gelovige vervuld is van de hoop en dat de opdracht van die gelovige is, die hoop niet voor zichzelf te houden maar daarvan te delen met al degenen die hem daarom vragen.
De hoop is inderdaad één van die fundamentele zaken zonder dat het leven eigenlijk niet te leven is. Dat mensen niet kunnen zonder hoop maakt een prachtige film duidelijk: “Jakob the liar” naar het gelijknamige boek van Jurek Becker. Het verhaal speelt zich af in 1944. In een Pools getto kan Jakob, door een samenloop van omstandigheden, een stukje van een Duits radiobericht opvangen waaruit hij kan opmaken dat de Russen niet ver van Polen verwijderd zijn. Wanneer Jakobs kapper dit hoort besluit hij van zijn zelfmoordplannen af te zien. Misschien is het leven toch nog waard geleefd te worden, zelfs in het getto …. Er is immers hoop op bevrijding. Niet alleen de kapper vindt dat. Al snel doet Jakob de hele gemeenschap opleven met verhalen van hoop, verhalen die zeggen dat de bevrijding nabij is. Niet dat Jakob werkelijk reden heeft voor die hoopvolle verhalen, maar sinds dat opge-vangen nieuwsbericht, was er binnen de gemeenschap een misverstand ontstaan rondom Jakob. Men dacht dat hij een radio verborg en dat hij daar zijn hoopvolle informatie vandaan haalde. Jakob zag met eigen ogen hoe de informatie over de naderende bevrijding de gemeenschap moed had gegeven. Nu had hij het hart niet de mensen deze hoop te ontnemen. Vanaf dan verzint Jakob zijn eigen nieuwsberichten, berichten die hoop levend houden, berichten die het leven in het getto een beetje draaglijker maken. “Jakob the liar” Jakob de leugenaar, hij verzon het van A tot Z, maar de mensen kregen weer wat vreugde in het leven. Werkelijk, een leugen om bestwil!
Terug naar Petrus, die liegt niet als het erom gaat de hoop levend te houden. Zijn hoop is gegrond op de opstanding van Christus, gegrond op dat waanzinnige verhaal van Jezus de Messias die door alle dood heen, tot leven was gewekt. Dat verhaal moet nu de gelovige gemeenschap door de moeilijke tijden heen dragen. Maar ook: dat verhaal, die hoop, is zo kostbaar dat de gemeenschap die niet voor zichzelf kan en mag houden. Petrus geeft geen formule waarin duidelijk wordt hoe je dat doet. Iedereen zal zijn weg moeten vinden om iets te delen van de hoop. Misschien een woord, een gebaar? Misschien een verhaal, misschien de stilte van het begrip. Getuigen van de hoop die in ons is… Ik denk niet dat het steeds eenvoudig is, maar het is de moeite van oefenen waard.

Ds. E. Delen

De Ring, februari 2018.

 

1 Petrus 3 15