• banner1

Familiekerstfeest

De kerkenraad nodigt u van harte uit voor het familiekerstfeest:

Dinsdag 25 december 2018 om 15:30

Familiekerst @ WTS

Een schilderachtige Kerst

Een familiekerstfeest voor jong en oud, waar de kinderen tijdens het verhaal zullen zingen en de gemeente mag meezingen.

Een mooie gelegenheid om samen het feest van Jezus geboorte te vieren.

Het wordt dit jaar een schilderachtige Kerst.

De collecte is ten voordele van de vzw Soleil d’Hiver.

Na het feest is er koffie, warme chocolademelk en koeken..

In de “Protestantse Kerk William Tyndale-Silo”, Tuchthuis, Rondeweg 3, 1800 Vilvoorde

tel: 02.251.39.45