• banner1

Startzondag

De protestantse kerk William Tyndale-Silo nodigt u uit:

zondag 8 september 2019 vanaf 10:00

Startzondag - "Een goed verhaal"

de dienst zal geleid worden door leden van de Kerkenraad

na de dienst genieten we van een koud buffet

met hulp van de deelnemers ingeschreven op de lijst in de koffieruimte van de kerk

(daarbij graag vermelden welk gerecht u klaarmaakt)

in de “Protestantse Kerk William Tyndale-Silo”, Tuchthuis, Rondeweg 3, 1800 Vilvoorde