• banner1

Luthertentoonstelling

In het jubileumjaar van de Reformatie wordt de tentoonstelling in het Tyndale museum tijdelijk uitgebreid:

18 april – 18 oktober 2017

Luther expositie in het Museum

Thema: ”De Bijbel voor Luther en William Tyndale”

In het “William Tyndale Museum”, Tuchthuis, Rondeweg 3, 1800 Vilvoorde

Openingstijden: iedere woensdag 10:00-12:00 of op afspraak.

Extra tot 18 oktober: elke eerste zaterdag van de maand 10:00-12:00 of op afspraak.