• banner1

Luthertentoonstelling

In het jubileumjaar van de Reformatie wordt de tentoonstelling in het Tyndale museum tijdelijk uitgebreid:

18 april – 10 december 2017

Luther expositie in het Museum

Thema: ”De Bijbel voor Luther en William Tyndale”

In het “William Tyndale Museum”, Tuchthuis, Rondeweg 3, 1800 Vilvoorde

Openingstijden: iedere woensdag 10:00-12:00 of op afspraak.

Allerlaatste rondleiding in de Luther-tentoonstelling op zondag 10 december 2017 om 16:00.