• banner1

Lezing

De kerkenraad nodigt u uit voor een lezing over de Europese waarden:

Dinsdag 23 april 2019 om 20:00

Lezing

Europa en de verkiezingen - Europese waarden

 
De Europese Unie is een waardegemeenschap (“a community of values”). Dit is vaak een van de eerste zinnen waarmee vertegenwoordigers van de EU hun organisatie beschrijven. Ze willen daarmee vooral benadrukken dat de EU meer is dan een economisch verbond. Ook buiten de EU wordt dat vaak zo gezien. Immers heeft het Noors Nobelcomité in 2012 aan de EU de Nobelprijs voor de Vrede toegekend. Maar wat zijn eigenlijk de waarden van de Europese Unie? En hebben zij iets te maken met het christendom en het christelijk geloof?

Spreker: ds. Stefan Gradl – Zijn proefschrift onderzocht de middeleeuwse theoloog en wijsgeer Thomas van Aquino over geluk: Deus beatitudo hominis – Eine evangelische Annäherung an die Glückslehre des Thomas von Aquino.

In de “Protestantse Kerk William Tyndale-Silo”, Tuchthuis, Rondeweg 3, 1800 Vilvoorde

De lezing maakt deel uit van de reeks “Europa en de verkiezingen”.

o oo ooo

Hou deze pagina in het oog voor toekomstige evenementen.